یکشنبه ۲۴ خرداد۱۳۸۸
گروه ۱۱ (پیشگامان)

۱. تحلیل کتاب:

  پیشگامان سه کتاب را مورد تحلیل قرار داد : 1. شش کلاه تفکر  نوشته  ادوارد دبونو

                                                            2. ناجی نیسان     نوشته  مگی

                                                            3. مدیریت نگرش    نوشته مکسول

۲. تحلیل فیلم :

 گروه پیشگامان، فیلم مایکل کلیتون را مورد بررسی و تحلیل قرار داده که در یادداشت های بعدی به حضور تقدیم خواهد شد.

 

۳. خلاصه برداری ها :

 پیشگامان در هر جلسه با ارائه حداقل ۳ خلاصه از جلسه گذشته،  فایل آن را در اختیار مدیریت محترم کلاس قرار داده  است.

۴. موردکاوی :

پیشگامان برای کلاس رفتار سازمانی، موضوع فرهنگ سازمانی را انتخاب نموده و  گروهی در کلاس بوده که یک سازمان واقعی (بورس اوراق بهادار تهران) را با انجام تحقیق میدانی مورد بررسی قرار داده است.  ارائه ی این موردکاوی با حضور آقای آستانه و خانمها آزادنیا و رسولیان صورت پذیرفت.

۵.ارائه TA :

این مبحث توسط آقای آستانه با استفاده از کتاب بازی ها اثر اریک برن، در کلاس ارائه شد.

 6. تهیه فیلم اختتامیه کلاس :

فیلم اختتامیه کلاس که توسط آقای آستانه از این گروه ساخته شده درحال حاضر در اختیار آقای اسماعیلزاده میباشد.

 

                                          با آرزوی موفقیت برای تمامی دوستان.

نوشته شده توسط گروه یازده در 11:56 | | +